top of page
  • Writer's pictureInsight Out קרולין יעקובי

"Insight Out" on the way out...

Updated: Apr 13, 2020


"Insight Out" הוא בלוג אישי וסובייקטיבי אך לא עלי אלא על דרכי, על החופש לפקוח עיניים ולכוון מבט ״יחף״ פנימה והחוצה.

מבט כנה, צלול ופשוט על יחסים תוך-אישיים ובין-אישיים, על מעגל החיים ועל העולם מסביב. על הכרה. על ביטוי.

המשאלה שלי כאן, דרך כתיבה, צילומים וקישורים, היא להגיע לאנשים, לעורר מחשבה, השראה, דיאלוג וגם חיוך. בעיקר לעורר שאלות, קטנות וגדולות, במטרה לגעת באמת, כל אדם באמת שלו.

העדר האמת ותחושת הבידוד מוכרים לי מחיי האישיים וממטופליי, אני פוגשת אנשים שחיים ומתפקדים שנים כמעט ללא קשר לעצמם. השאלות , ״מי אני״, ״מה האמת שלי״ או ״מה נכון לי בחיים שלי היום״ כמעט ולא נשאלות, הן נתפסות כמותרות או התפנקות, במיוחד בתקופות של תיפקוד גבוה (אני אישית לא מצאתי בינתיים תקופת חיים בתיפקוד ״נמוך״). אם כן, שאלות אילו עלולות לערער, לעתים לעורר גם חרדה או דיכאון.

ההחלטה להוריד את המבט הכנה ולהמשיך כרגיל, לא ״לחפור״, לא לגעת, לא לשאול ובטח לא לפתוח את קופסאת הפנדורה של החיים עובדת די טוב לזמן מה עד שכבר לא.

בנסיוני יש ב״כבר לא״ הזה, בנקודת זמן זו, מצוקה גדולה ליד פוטנציאל גדול יותר –

אי אפשר אחרת אלא להתעמת, לגעת באמת, סופסוף.

אני פגשתי בנקודות אילו בחיי ״אנשים טובים באמצע הדרך״, זכיתי וזוכה בלהיות אחת מהם עבור אחרים.


(צילום: קרולין יעקבי)


112 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page